Overlijden oud-voorzitter Prof. Dr. Bart Rombaut

Met droefheid melden we u het overlijden van Prof. dr. Bart Rombaut, oud-voorzitter van OSAB. Met dit overlijdensbericht wil het voltallige OSAB-bestuur zijn alumni informeren en de familie en vrienden alle sterkte toewensen!

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 1 februari 2014 te 11 uur in het crematorium van Vilvoorde.

Zie het overlijdensbericht.

Bart Rombaut

Prof. Dr. Rombaut (fotograaf C. Empsen)

Diploma-uitreiking Apothekers 2012

Op 24/11/2012 verwelkomt de VUB haar oud-studenten farmacie op de diploma-uitreiking. Vanuit het gehele OSAB-bestuur wensen wij hen als jonge apothekers een gouden toekomst toe. Wie ook graag nog eens terugdenkt aan zijn/haar mooie studententijd kan altijd via deze link nog eens een traantje wegpinken.

Wij hopen jullie alvast te verwelkomen op onze talrijke activiteiten!