Overlijden oud-voorzitter Prof. Dr. Bart Rombaut

Met droefheid melden we u het overlijden van Prof. dr. Bart Rombaut, oud-voorzitter van OSAB. Met dit overlijdensbericht wil het voltallige OSAB-bestuur zijn alumni informeren en de familie en vrienden alle sterkte toewensen!

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 1 februari 2014 te 11 uur in het crematorium van Vilvoorde.

Zie het overlijdensbericht.

Bart Rombaut

Prof. Dr. Rombaut (fotograaf C. Empsen)